Thursday, July 20, 2017
Blog

8 trường đại học danh tiếng tại New Zealand

Chất lượng giáo dục tại New Zealand đã và đang khẳng định vị trí của mình, là điểm đến thu hút du học sinh...

GPA là gì? Tìm hiểu về GPA trước khi du học...

GPA được viết tắt từ Grade Point Average - là điểm trung bình đánh giá sinh viên theo hệ thống giáo dục Mỹ. GPA cụ...